Виконком Сартанської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу — головного бухгалтера виконкому селищної ради.

Основні вимоги: громадянство України, кваліфікаційні вимоги — повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років. Досвід роботи з управління персоналом.

Не обов’язково: післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Основні вимоги в знаннях для застосування у діяльності: знання:

 • Конституції України, законів України, указів Президента України, нормативно-правових акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що стосуються діяльності та питань державної служби, розпорядчих документів, методичних та інших керівних матеріалів органів місцевого самоврядування, фінансових і контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку;
 • практика застосування нормативно-правових актів щодо напрямів діяльності відділу;
 • методи обліку та економічного аналізу фінансово-господарської діяльності, порядок розроблення нормативів матеріальних, фінансових та трудових витрат;
 • організація статистичного обліку, планово-звітну документацію, терміни та порядок складання звітів;
 • правила фінансування з державного та місцевого бюджетів;
 • звітність про фінансову діяльність, порядок і термін її подання;
 • умов ефективного застосування форм матеріального і морального стимулювання;
 • державну політику у відповідній сфері управління;
 • основи економіки, організації праці та управління;
 • цивільне, бюджетне право;
 • трудове, фінансове та господарське законодавство;
 • правила ділового етикету;
 • правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
 • основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, засоби, що забезпечують захист інформації.

Повинен володіти державною мовою. Особам, які бажають взяти участь в конкурсі, необхідно протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення, подати документи до селищної ради (к.2) т.540-215.