Надаємо інформацію у вигляді пам’ятки щодо пільг для дітей, які перебувають під опікою або піклуванням.

Пам’ятка з питань матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою чи піклуванням

Дітям, які проживають з опікунами чи піклувальниками, надається державна матеріальна підтримка:

 • державна грошова допомога

розмір – 2 прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку; якщо дитині виплачуються пенсія, аліменти, стипендія, інша допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей з інвалідністю), розмір допомоги зменшується на суму перелічених виплат;
виплачується – щомісяця управлінням праці та соціального захисту за місцем проживання опікуна чи піклувальника або дитини;
період виплати – з місяця, в якому була подана заява з усіма необхідними документами, до моменту досягнення дитиною 18-річного віку включно.

 • аліменти на утримання дитини з батьків

розмір – частка від заробітку або грошова сума, визначена в рішенні суду; мінімальний – на одну дитину 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
виплачуються – щомісяця на підставі виконавчого листа бухгалтерією підприємства, установи, організації, де отримує заробітну плату, пенсію платник аліментів; якщо є заборгованість виконавчий лист пред’являється до відділу державної виконавчої служби за місцем мешкання боржника;
період виплати – від дня пред’явлення позову до суду до 18-річного віку. Якщо повнолітня дитина продовжує навчання, можна звернутись до суду з позовом про стягнення аліментів до досягнення 23-х років.

Корисно знати: якщо батьки позбавляються батьківських прав, з них одночасно стягуються аліменти на дитину

 • пенсія у зв’язку із втратою годувальника, якщо батьки чи один з них померли

розмір – 50 відсотків пенсії за віком, яку б отримував пом ерлий батько чи померла мати; на двох та більше дітей — 100 відсотків такої пенсії;

виплачується – щомісяця управлінням Пенсійного фонду України;

період виплати – до 18-річного віку. Мають право діти, старші 18 років, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років; навчаються за денною формою в професійно-технічних, вищих навчальних закладах до їх закінчення, але не довше ніж до досягнення 23 років; діти-сироти — до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

 • безплатний проїзд у громадському міському (приміському) пасажирському транспорті

Корисно знати: квитки видаються у загальноосвітніх школах, професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладах.

 • безплатна шкільна та спортивна форма, обіди в період навчання в загальноосвітній школі
 •  в період навчання у вищих навчальних закладах і професійних навчально-виховних закладах:
  • соціальна стипендія, розмір якої більше звичайної академічної стипендії: станом на 01.05.2018 — для учнів професійно- технічних навчальних закладів — 1180 гривень на місяць; для студентів вищих навчальних закладів — 2360 гривень на місяць;
  • безплатні обіди та гуртожиток;
  • щорічна грошова допомога у розмірі не менш як 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за рахунок стипендіального фонду, а також коштів, передбачених на утримання зазначених закладів;
  • щорічна грошова допомога для придбання навчальної літератури в розмірі 3 соціальних стипендій .
 • при працевлаштуванні після закінчення навчального закладу:
  •  одноразова грошова допомога в розмірі 6 прожиткових мінімумів;
  • одяг і взуття на суму не менш як 16 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За бажанням випускникам навчальних закладів може бути виплачена грошова компенсація у розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття.
 • після досягнення 18-річного віку одноразова грошова допомога, розмір якої станом на 01.05.2018 становить 1810 гривень на одну дитину.