Порядок проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 61 повноваження  на проставлення  апостиля,  що  посвідчує  справжність  підпису,  ким виступала  особа,  яка підписала документ,  у відповідному випадку автентичність печатки чи штампа, якими скріплюється документ надано Міністерству освіти  і  науки  —  на  офіційних   документах, виданих  навчальними     закладами,     державними    органами, підприємствами,  установами і організаціями,  що стосуються  сфери освіти і науки; Міністерству юстиції  — на документах,  що видаються органами юстиції  та  судами,  а  також  на  документах,  що   оформляються нотаріусами України; Міністерству закордонних   справ   —   на  всіх  інших  видах документів.

З 20 листопада 2015 року в Україні запроваджено електронний сервіс з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 листопада 2015 року № 890 «Деякі питання забезпечення запровадження електронного сервісу з проставлення апостиля» створено Електронний реєстр апостилів, який є єдиною електронною базою даних, що містить відомості про проставлені апостилі з дня його запровадження. Прийняття, розгляд та видача документів, поданих для проставлення апостиля здійснюється  територіальними органами юстиції, а саме: відділами державної реєстрації актів цивільного стану.

Проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, проводиться за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів у такому порядку:

  • прийняття документів для проставлення апостиля, формування та реєстрація заяви про проставлення апостиля (територіальні органи Міністерства юстиції України);
  • розгляд документів, поданих для проставлення апостиля (Міністерство юстиції України);
  • проставлення апостиля, відмова у його проставленні (Міністерство юстиції України);
  • видача документів за результатом розгляду заяви про проставлення апостиля (територіальні органи Міністерства юстиції України).

Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюється у строк до 2 робочих днів, у разі необхідності строк розгляду документів  може бути продовжено до 20 робочих днів.

Проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка   подає відповідний документ, шляхом особистого звернення до територіальних органів Міністерства юстиції України або надіслання заяви про проставлення апостиля поштовим зв’язком до Міністерства юстиції України чи його територіальних органів.

Для проставлення апостиля заявник пред’являє посадовій особі територіального органу Міністерства юстиції України документ, що посвідчує його особу та подає:

  • оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;
  • документ про оплату послуги з проставлення апостиля.

За надання послуг з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України і призначених для використання на території інших держав установлена плата відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 18.12.2003 № 161/5 «Про розмір та порядок оплати послуг з проставлення апостиля»: для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн.); юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85грн.)

Головний спеціаліст
Кальміуського районного
у місті Маріуполі відділу
ДРАЦС ГТУЮ

у Донецькій області

М.Ю.Сенченко