Легалізація трудових відносин, контроль за додержанням гарантій в оплаті праці, є актуальною проблемою, яка потребує уваги громадськості. Виявлення фактів, що
негативно впливають на гарантії пенсійного та соціального забезпечення застрахованих осіб – одне із завдань Пенсійного фонду України.

Нелегальні трудові відносин можуть бути різними, зокрема:
— використання праці найманих робітників без укладення трудових договорів;
— встановлення працівникам неповного робочого дня або тижня з оплатою пропорційно
відпрацьованого часу за умови їх фактичної повної зайнятості;
— встановлення для працівників безкоштовного випробувального терміну;
— виплата зарплати “в конверті” при легальному працевлаштуванні.

Влаштовуючись на роботу неофіційно, працівник повинен чітко усвідомлювати, якщо роботодавець виплачує заробітну плату «в конверті», це означає, що він не укладе з ним
трудовий договір і не здійснюватиме відрахування внесків з заробітної плати. Це неминуче призведе до того, що працівнику не буде зараховуватись страховий стаж,
необхідний для нарахування пенсії в майбутньому, не сплачуватимуться кошти згідно з листом непрацездатності при захворюванні, людина буде позбавлена виплат соціального страхування при виникненні нещасного випадку на виробництві або при отриманні професійних захворювань, а при зверненні до міського центру зайнятості – права на отримання виплати по безробіттю.

Роботодавець зобоз`язаний, керуючись трудовим законодавством, забезпечити працівникові відповідні умови праці і гідний рівень заробітної плати. Працівник не може
бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення ДПС про
прийняття працівника на роботу в установленому порядку.

Звертаємось до мешканців м. Маріуполя: отримуючи неофіційну заробітну плату, ви повністю беззахисні перед роботодавцем та втрачаєте право на гідне пенсійне
забезпечення в майбутньому.